Tuesday, August 14, 2012

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz III.

Névmások.

Először a személyes névmások, a visszaható névmás, a személyes névmásként is használatos mutató névmás, a birtokos névmások, s az egyik meghatározó névmás.

Ezeknek a névmásoknak a használatáról pár szót:

 1. A személyes névmások használata a magyarhoz hasonló első és második személyben (ego, tū, nos, vos). Harmadik személyben azonban nincsenek a latinban személyes névmások, helyettük a személyes névmásként is funkcionáló is, ea, id mutató névmások használatosak.

 2. Visszaható névmás - ez nyilvánvaló.

 3. Birtokos névmás - első és második személyben (meus, tuus, noster, vester) magától értetődő, a suum azonban jellemzően "saját" jelentése, harmadik személyben jellemzően az is, ea, id birtokos esetű alakjai használatosak.

 4. Az idem, eadem, idem meghatározó névmás ("ugyanaz").

 5. Külön figyelmet kell fordítani a kérdő főnévi (quis, quid), a kérdő melléknévi (quī, quae, quod) és a vonatkozó névmás (quī, quae, quod) elhatárolására. A vonatkozó névmás a magyarhoz hasonló, nincs mit magyarázni. A kérdő főnévi névmással azonban általában a főnévre kérdezünk rá (ki? mi?), míg a kérdő melléknévi névmással a főnév tulajdonságára (kb. kiféle? miféle?).
Látható, hogy a idem, eadem, idem meghatározó névmás teljesen az is, ea, id személyes névmásként is használható mutató névmás -dem végződéssel ellátott változata, csak a sárgaval jelölt alakokat kell külön megjegyezni, valamint azt, hogy az -m végződés a -dem hatására -n alakká változik.

Következzenek a  kérdő és a vonatkozó névmások:Látható, hogy csak a sárgával jelölt esetekben van különbség, valamint abban, hogy főnévi kérdő névmásként - értelemszerűen - nincsenek nőnemű alakok, kizárólag hímnemű és semlegesnemű alakok.

Az előbb nem felsorolt névmásoknak a használatáról pár szót:

 • Mutató névmások: a hic, haec, hoc jelentése "ez", az ille, illa, illud jelentése pedig "az". Az iste, ista, istud jelentése kb. "amaz". Az ille és az iste között a különbség kb. az, hogy míg mindkettő távol van a beszélőtől, az iste attól is távol van, akihez beszélünk, az ille viszont közel van hozzá.

 • Az ipse, ipsa, ipsum meghatározó névmás ("maga").

 • -dam utótag ("egy bizonyos").

 • -quam utótag (a magyar "bár-" előtagot jelzi).

 • -cumque utótag (a magyar "bár-" előtagot vagy a "csak" kiegészítést jelzi).

 • -que utótag (a magyar "bár-" előtagot jelzi).

 • -libet utótag (a magyar "bár-" vagy "akár-" előtagot jelzi).

 • -vis utótag (a magyar "bár-" vagy "akár-" előtagot jelzi).

 • ali- előtag (a magyar "vala-" előtagot jelzi).

 • ec- előtag ("vajon").

 • Szintén alakítható névmás az alapforma megkettőzésével (a magyar "bár-" előtagot jelzi).

 • A 9 speciális melléknév egy része névmási szerepet tölt be - ezek: ūllus ("valamely"), nūllus ("senki, semmi, semmilyen"), uter ("melyik a kettő közül"), neuter ("egyik sem a kettő közül"), alter ("egy a kettő közül", "egyik - másik").


Mutató névmások:Meghatározó névmás:


Látható, hogy a mutató névmásoknak és a meghatározó névmásnak szinte teljes azonos a paradigmája, így én a következő táblázatot javaslom egyszerűbb megjegyzésre. Sárgával jelölve a szabálytól eltérő alakokat, melyek külön megtanulandók:Határozatlan névmások:Láthatjuk: a már tárgyalt kérdő és vonatkozó névmásokhoz képest csak a sárgával jelölt esetekben van eltérés.

A fenti névmásokoz ragasztott tagokkal kapunk meg más határozatlan névmásokat is:

 • -dam utótag - a "d" hatására az előtag utolsó "m" betűjéből "n" lesz,

 • -quam utótag,

 • -cumque utótag,

 • -que utótag,

 • -libet utótag,

 • -vis utótag,

 • ali- előtag,

 • ec- előtag.


Szintén alakítható névmás az alapforma megkettőzésével.

A ragozás mindegyiknál az alapforma ragozásával egyezik.

A 9 speciális melléknév egy része névmási szerepet tölt be - szó volt már róluk a melléknevek ragozásánál.

3 comments:

 1. Hat ezeket mar reg tanultam. Akkoriban nagyon szenvedtem.

  ReplyDelete
 2. Egy kis korrekció: a -cumque nem pusztán bár- előtaggal lehet kifejezni, hanem még hozzá kell tenni a 'csak' -ot is. Quicumque = aki csak, quocumque modo = ahogyan csak etc.

  ReplyDelete
 3. Oké, kösz, kijavítom. Minden más rendben van?

  ReplyDelete